9f0120d6-fcfe-4cdf-81b8-e2e2f66a05c7

Skyline Car Charger SL-C35(3.4A)


រូបរាងតូចកំលាំងខ្លាំង(3.4A) model: C35 សាកឡានមា៉កស្កាយឡាញគុណភាពស្តង់ដាធន់រឹងមាំមានភាពទាក់ទាញធានាការប្រើប្រាស់6ខែ !

Compare
Sold By skyline-cambodia.com
Categories: , .

រូបរាងតូចកំលាំងខ្លាំង(3.4A) model: C35 សាកឡានមា៉កស្កាយឡាញគុណភាពស្តង់ដាធន់រឹងមាំមានភាពទាក់ទាញធានាការប្រើប្រាស់6ខែ !

Related Products